Symposium ‘Verkeersslachtoffers – De zwakste schakel?’

Opdrachtgever:
EVU-Nederland

Rol Columba:
Projectadvies, projectmanagement, projectadministratie en on-site management. De logistieke organisatie bestond o.a. uit: uitnodigingstraject deelnemers, deelnemersregistratie en facturatie, financiële administratie, offertes aanvragen, afstemming met alle leveranciers en on-site management.

EVU

Voor het 3e achtereenvolgende jaar heeft EVU-Nederland een symposium georganiseerd die heeft plaatsgevonden bij Hotel Houten. Het programma bestond voornamelijk uit plenaire presentaties en werd tussen de middag onderbroken door een real time botsproef. Er werden naar aanleiding van deze proef vragen aan de deelnemers gesteld die later op de middag werden besproken. Het programma eindigde met een paneldiscussie.
Er werden door het NIVRE PE-punten toegekend aan het symposium. Na afloop ontvingen alle deelnemers daarom een certificaat voor deelname aan het symposium.