• horizon2020
  • Hulp nodig bij uw disseminatieplan?

Horizon 2020 en Columba Congresbureau

Horizon 2020 is hèt nieuwe subsidieprogramma van de Europese Unie (EU) voor innovatie en onderzoek. Vanaf 1 januari 2014 is dit Europese programma van kracht, want Europa wil haar concurrentiepositie vergroten om mee te blijven draaien in de wereldeconomie.

Voor wie is Horizon 2020?

De komende 6 jaar is er ongeveer 80 miljard euro te verdelen onder bedrijven, individuele wetenschappers en kennisinstellingen. Voorwaarde is wel dat deze partijen internationaal de samenwerking aangaan om oplossingen te bedenken voor Europese maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en duurzame energie. Horizon 2020 verdeelt haar subsidie over projectvoorstellen bestemd voor de:

  • Wetenschap (Excellent Science)
  • Industriële technologie (Industrial Leadership)
  • Maatschappelijke uitdagingen (Societal Challenges)

Overige voorwaarden voor uw subsidievoorstel staan vermeld op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Disseminatieplan

Als u geschikte partners heeft gevonden maakt u een concurrerend projectvoorstel. Een disseminatieplan mag daarin absoluut niet ontbreken. Hierin beschrijft u de interactie met de partners en stakeholders en hoe er PR gemaakt kan worden bij aanvang van, tijdens en na het project. Een goed samengesteld disseminatieplan bestaat uit de volgende aspecten:

  • Project website
  • 'Start-up' brochure
  • Nieuwsbrieven
  • Congressen, conferenties, seminars, workshops en bijeenkomsten
  • PR-activiteiten zoals persberichten, het plaatsen van artikelen in vakbladen

Wij helpen u graag bij het samenstellen van uw disseminatieplan.

Congres of conferentie organiseren

Als u vanuit uw disseminatieplan congressen en conferenties organiseert is het van belang om vooraf voldoende budget toe te wijzen en na te denken over de organisatie ervan. Hoe groot, klein, eenvoudig of complex uw conferentie ook is, informeer potentiële deelnemers altijd ruim van tevoren, zodat u precies weet op welke ondersteuning u wel of niet kunt rekenen.

Hulp nodig bij uw disseminatieplan?

Is er binnen uw consortium onvoldoende tijd, capaciteit en expertise beschikbaar voor een goed opgesteld disseminatieplan en/of de uitvoering daarvan? Neem dan direct contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.