Gladheidcoördinatorendag

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat DVS

Rol Columba:
Projectadvies, projectmanagement, projectadministratie en on-site management. De logistieke organisatie bestond o.a. uit: maken van planning en draaiboek, uitnodigen en registreren deelnemers, offertes aanvragen, afstemming met alle leveranciers, realiseren van een expositie en on-site management.

gladheidbestrijding

Om over onderwerpen te praten zoals gladheidbestrijding in de toekomst, samenwerking met andere overheden en een vernieuwd gladheidmeldsysteem, worden gladheidcoördinatoren van Rijkswaterstaat en Provincies uit het land met enige regelmaat door DVS, Rijkswaterstaat uitgenodigd voor het bijwonen van een netwerkbijeenkomst.

Wij organiseerden voor DVS al 5 keer deze bijeenkomst op diverse locaties zoals o.a. Schiphol, De Houtrust in Hooglanderveen en deFabrique. Om optimale interactie met de deelnemers te bewerkstelligen is gekozen voor een geheel ander concept nml. het idee van 'de kenniscarrousel'. Hierbij werden de deelnemers in groepen verdeeld, begeleid door een moderator, en werd gewerkt met stellingen die te discussie stonden.
Diverse leveranciers van gladheidbestrijdingsmiddelen kregen volop de gelegenheid om voor en na de presentaties hun materieel (strooiers en sneeuwploegen) aan de deelnemers te demonstreren.