Bijeenkomst ter afsluiting van het Programma Gasfabrieken

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland

Rol Columba:
Projectondersteuning en on-site management. De werkzaamheden bestonden o.a. uit: maken van planning en draaiboek, aanvragen offertes diverse leveranciers, afstemming met locatie over catering en techniek, begeleiden totstandkoming Gasfabrieken boekje.

gasfabrieken

Ter afsluiting van het Programma Gasfabrieken werd een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd in de Jopenkerk in Haarlem. Ter illustratie van alle werkzaamheden gedurende de afgelopen jaren was een kleine tentoonstelling neergezet. Onder leiding van Frénk van der Linden kwamen o.a. de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en de wethouder OR aan het woord en werd het boekje 'Gasfabrieken' overhandigd aan de heer Cino van VROM. De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en drankje. Intussen kon men aan twee rondleidingen deelnemen naar resp. het Gemeente kantoor van Haarlem en het proeflokaal van de Jopenkerk.