Algemene voorwaarden

Columba Communications is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam met nummer 34135766. De Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met gebruikmaking van de Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening beschikbaar gesteld door de Kamer van Koophandel.

U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.